Bóng đèn Máy chiếu Epson

Bóng đèn Epson

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-905

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-905

Giá: 3,750,000 đ
 Dùng để thay thế bóng cho các model sau: BrightLink 425Wi, BrightLink 430i, BrightLink 435Wi, EB-420, EB-425W, EB-93, EB-93e, EB-95, EB-96W, ...
Sửa máy chiếu