Hướng dẫn lật ngược hình máy chiếu để treo trần

 Hướng dẫn lật ngược hình máy chiếu để treo trần!!!


Máy chiếu nhà sản xuất cài đặt sẵn ở chế độ để bàn trình chiếu, khi máy chiếu treo trần sảy ra tình trạng màn hình bị ngược do đó chúng ta phải điều chỉnh lại cấu hình máy để được hình ảnh trình chiếu theo ý muốn.
Xem nhanh

Chúng tôi hướng dẫn cách cài đặt lại một số loại máy chiếu để các bạn tham khảo:
 

- Máy chiếu Panasonic: 
Chọn Menu --> Projector setup --> Installation ---> chọn chế độ Front/Ceiling
- Máy chiếu Nec: 
Chọn Menu --> Setup --> Installation --->Orinentation chọn chế độ Front/Ceiling
- Máy chiếu BenQ: 
Chọn Menu --> Setup (basic) --> Projector Position ---> chọn chế độ Front/Ceiling
- Máy chiếu Sony: 
Chọn Menu ---> Installation -->mageFlip ---> chọn chế độ HV (Flips the picture horizontally and vertically )
- Máy chiếu Infocus: 
Chon Menu ---> Image setup ---> Ceiling mount ---> Chọn chế độ phù hợp
- Máy chiếu Optoma: 
Chọn Menu --->Seting --> projection ---> Chon Ceiling mout ( biểu tượng treo ngược máy chiếu)
- Máy chiếu Epson: 
Chọn Menu --> Extended --> projection --> Front/Ceiling

Nếu các bạn không lật được hình hoặc máy chiếu hãng khác liên hệ chúng tôi hướng dẫn lật ngược hình.
 
Chúc các bạn thành công!