Cách đảo hình máy chiếu khi lắp đặt lên trần nhà

 Máy chiếu thông thường  có 4 chế độ trình chiếu như sau:
 • Front/Desk ( trình chiếu mặt trước để bàn)
 • Front/Ceiling ( trình chiếu mặt trước treo trần)
 • Rear/Desk ( trình chiếu sau/ để bàn)
 • Rear/Ceiling (Trình chiếu sau/treo trần)
 

Xem nhanh
 Khi sử dụng các bạn cần điều chỉnh chế độ phù hợp để có thể hiển thị được hình ảnh chính xác trên màn hình chiếu. Các bạn thao tác theo các bước sau:
 • Đảo hình máy chiếu Panasonic

 Menu --> Projector setup --> Installation ---> chọn chế độ Front/Ceiling

 • Đảo hình máy chiếu Nec

 Menu --> Setup --> Installation --->Orinentation  chọn chế độ Front/Ceiling
 • Đảo hình máy chiếu BenQ

 Menu --> Setup (basic) --> Projector Position ---> chọn chế độ Front/Ceiling
 • Đảo hình máy chiếu Sony

 Menu ---> Installation (Menu cờ lê) --> Image Flip ---> chọn chế độ HV (Flips the picture horizontally and vertically )
 • Đảo hình máy chiếu Infocus

Menu ---> Image setup ---> Ceiling mount ---> Chọn chế độ phù hợp
 • Đảo hình máy chiếu Optoma

Menu --->Seting --> projection ---> Chon Ceiling mout ( biểu tượng treo ngược máy chiếu)
 • Đảo hình máy chiếu Epson

Menu --> Extended --> projection --> Front/Ceiling
 

Lưu ý: nếu bạn lỡ chọn vào chế độ trình chiếu sau, thì bạn không thể đọc được chữ hiển thị trên màn hình trực diện ở bất cứ góc nhìn nào. lúc này bạn cần phải khởi động lại máy chiếu, máy sẽ tự động trở về chế độ mặc định ( Front/desk). Bây giờ bạn có thể tiến hành thiết lập lại chế độ trình chiếu của mình.