0435668106/ Màn chiếu treo tường DaLite 170 inch tự cuốn