CÁCH CHUYỂN ĐỔI LED LUMEN VÀ LIGHT SOURCE LUMEN THÀNH ANSI LUMEN

Khách hàng mua máy chiếu lần đầu thường muốn tìm mua máy chiếu có độ sáng cao nhất trong phạm vi ngân sách của họ. Tuy nhiên, trên thị trường có sự mâu thuẫn về cách đo độ sáng, làm cho việc hiểu và so sánh các thông số kỹ thuật trở nên khá phức tạp. Vấn đề này phần lớn xuất phát từ việc một số thương hiệu không sử dụng tiêu chuẩn quốc tế công nhận về độ sáng ANSI mà lại quảng cáo các thông số độ sáng theo cách riêng của họ. Phổ biến nhất là: ANSI Lumen, LED Lumen, Light Source Lumen.
Xem nhanh

Mặc dù cả ba phương pháp sử dụng từ “lumen” để mô tả độ sáng, nhưng mỗi phương pháp lại có cách đo và định nghĩa “lumen” khác nhau. Sự khác biệt trong định nghĩa này dẫn đến sự dao động mạnh mẽ của giá trị. Điều này có thể khiến máy chiếu A có thể liệt kê 1.000 ANSI lumen, trong khi một mẫu máy chiếu tương đương có thể liệt kê 2.400 lumen do sử dụng nguồn sáng LED. Vấn đề đặt ra là: nếu tất cả các loại độ sáng này đều được đo bằng lumen, tại sao giá trị của chúng lại khác nhau đến mức độ lớn như vậy?
 

 

Cách chuyển đổi đơn vị về ANSI Lumens

1.000 LED Lumen chuyển đổi thành 417 ANSI Lumen (giá trị LED Lumen 2,4 = ANSI lumen; tỷ lệ chuyển đổi dựa trên các con số được công bố công khai của nhà sản xuất).

1.000 lumen nguồn sáng chuyển đổi thành 60 ANSI lumen (Giá trị lumen nguồn sáng x 0,04 đến 0,06; tỷ lệ chuyển đổi chính xác phụ thuộc vào hiệu suất của màn hình LCD của máy chiếu cho mỗi nhà sản xuất).

Bạn có thể xem cách nhanh chóng để chuyển đổi giá trị của loại độ sáng này sang loại độ sáng khác bên dưới:


 

Phân tích các bảng, người ta có thể hằng số duy nhất giữa chúng: độ sáng ANSI. Lý do cho điều này là cách xác định từng thước đo độ sáng.

Độ sáng Ansi Lumen: Tiêu chuẩn vàng để đo độ sáng

Dựa trên những định nghĩa này, lý do tại sao độ sáng ANSI đóng vai trò là tiêu chuẩn để đo độ sáng (như thể hiện trong các bảng trên) trở nên rõ ràng hơn. Độ sáng ANSI, như được nêu trong tên của nó, là thước đo độ sáng duy nhất sử dụng phương pháp khoa học, tiêu chuẩn được chứng nhận bởi một cơ quan quốc tế. Điều này mang lại cho các phép đo độ sáng ANSI độ tin cậy không có trong các phép đo độ sáng khác có thể dựa vào các yếu tố tùy ý (như cách đo hiệu ứng HK đối với độ sáng của đèn LED) hoặc đưa ra giá trị độ sáng gián tiếp (như cách độ sáng của nguồn sáng bỏ qua giá trị âm). Ảnh hưởng của các bộ phận bên trong máy chiếu đến độ sáng cuối của nó) để tạo ra các con số sai lệch/tăng cao.