Bóng đèn Panasonic

 Bóng đèn Máy chiếu Panasonic . Minh Tân Nhập Khẩu và Phân Phối bóng đèn Máy chiếu Panasonic chính Hãng như : Máy chiếu Panasonic PT-LB50EA, Máy chiếu Panasonic PT-LB50SEA, Máy chiếu Panasonic PT-LB51EA, Máy chiếu Panasonic PT-LB50NTEA, Máy chiếu Panasonic PT-LB51EA, Máy chiếu Panasonic PT-LB51NTEA, Máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, Máy chiếu Panasonic PT-LB60NTEA,Máy chiếu Panasonic PT-LB90EA,Máy chiếu Panasonic PT-LB1EA,Máy chiếu Panasonic PT-Lb1VEA,Máy chiếu Panasonic PT-LB2EA,Máy chiếu Panasonic PT-LB2vEA,     ... giá thành cạnh Tranh bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 trong quá trình bảo hành . 

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX41EA

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX41EA

Giá: 5,500,000 đ
 Mã bóng đèn máy chiếu panasonic ET-LAV100 dùng để thay thế cho máy chiếu Panasonic có model như : VW330/PT-VX400NT/PT-VX41/PT-VW330U/PT-VX400/PT-BX51C/ PT-BX40/PT-VX400U/PT-LW25HEA
Bóng đèn Máy chiếu PT-D5100/PT-D570/PT-D5700L

Bóng đèn Máy chiếu PT-D5100/PT-D570/PT-D5700L

Giá: 700,000 đ
 Mac bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD57W  dùng để thay thế các máy chiếu panasonic có model sau : PT-D5100/PT-D570/PT-D5700L
Bóng đèn Máy chiếu panasoic PT-LB30EA

Bóng đèn Máy chiếu panasoic PT-LB30EA

Giá: 5,100,000 đ
 Mã bóng đèn máy chiếu ET-LAB30 dùng để thay thế cho các máy chiếu có model sau : PT-LB30/LB30NT/LB55/LB55NTE/LB60/LB60NTE  
Bóng đèn máy chiếu PT-LX22EA/PT- LX22U/LX26/PT-LX30HEA/LX50

Bóng đèn máy chiếu PT-LX22EA/PT- LX22U/LX26/PT-LX30HEA/LX50

Giá: 4,950,000 đ
 Mã bóng đèn máy chiếu panasonic  ET-LAL100 có thể thay thế cho các model như : PT-LX22EA/PT- LX22U/LX26/PT-LX30HEA/LX50
Bóng  đèn máy chiếu PT-LB75/LB78/LB80/LB90/LB90NTU/LW80NTU

Bóng đèn máy chiếu PT-LB75/LB78/LB80/LB90/LB90NTU/LW80NTU

Giá: 5,500,000 đ
Mã bóng đèn máy chiếu ET-LAB80 có thể thay thế cho máy chiếu panasonic có các model như : PT-LB75/LB78/LB80/LB90/LB90NTU/LW80NTU
Bóng đèn panasoic PT-LB1VEA/ LB2EA/LB3EA

Bóng đèn panasoic PT-LB1VEA/ LB2EA/LB3EA

Giá: 5,300,000 đ
 Mã bóng đèn máy chiếu ET-LAB2 : Thay thế co các model của máy chiếu panasonic PT-LB1VEA, PT-LB1EA, PT-LB2VEA, PT-LB2EA, PT-LB3EA
Bóng đèn panasoic PT-LB1VEA/ LB2EA/LB3EA

Bóng đèn panasoic PT-LB1VEA/ LB2EA/LB3EA

Giá: 5,300,000 đ
 Mã bóng đèn máy chiếu ET-LAB2 : Thay thế co các model của máy chiếu panasonic PT-LB1VEA, PT-LB1EA, PT-LB2VEA, PT-LB2EA, PT-LB3EA
Bóng đèn Panasonic PT-LB50EA

Bóng đèn Panasonic PT-LB50EA

Giá: 4,989,000 đ
  Bóng đèn Máy chiếu Panasonic mã bóng LAB50 thay thế cho được các mã máy như : Panasonic PT-LB50EA, PT-LB51EA, PT-LB51NTEA 
Bóng đèn panasonic PT-LB51EA

Bóng đèn panasonic PT-LB51EA

Giá: 5,490,000 đ
 Bóng đèn Máy chiếu Panasonic mã bóng LAB50 thay thế cho được các mã máy như : Panasonic PT-LB50EA, PT-LB51EA, PT-LB51NTEA 
Bóng đèn máy chiếu  PT-L10 / PT-LB10 / PT-LB10E / PT-LB10NT

Bóng đèn máy chiếu PT-L10 / PT-LB10 / PT-LB10E / PT-LB10NT

Giá: 5,500,000 đ
 đèn chiếu thay thế / TV ET-LAB10 cho Panasonic PT-L10 / PT-LB10 / PT-LB10E / PT-LB10NT / PT-LB10NU / PT-LB10NTE / ...
Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41

Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41

Giá: 7,400,000 đ
 Thay thế được cho Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41
Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LX22EA ,PT-LW25H, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H

Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LX22EA ,PT-LW25H, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H

Giá: 5,490,000 đ
 Bóng đèn Máy chiếu Panasonic Mã bóng : ET-LAL100 Thay thế được cho Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW25H, PT-LX22, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H
Bóng đèn Máy chiếu PT-AH1000E

Bóng đèn Máy chiếu PT-AH1000E

Giá: 12,350,000 đ
 Bóng đèn Máy chiếu Panasonic Mã bóng : ET-LAA110 Thay thế được cho máy chiếu với các model như :  PT-AH1000E, PT-AR100U, PT-LZ370E