Thông tin tài khoản thanh toán - Máy chiếu Minh Tân
Trang chủ

Thông tin tài khoản thanh toán

Thông tin tài khoản thanh toán

 

Dành cho Khách Hàng Công Ty :

Chủ Tài khoản : Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Minh Tân
Số Tài Khản    :   0011004068784
Ngân Hàng: Sở giao dịch ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần ngoại thương Việt Nam

Dành cho khách hàng cá nhân:

*** Ngân hàng Vietcombank 
     Chủ Tài khoản : Nguyễn Minh Tân
     Số Tài Khản    :  0011004143553

     Ngân Hàng: Sở giao dịch ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần ngoại thương Việt Nam 

*** Ngân hàng Techombank
     Chủ Tài khoản : Nguyễn Minh Tân
     Số Tài Khản    : 14021450147011
     Ngân hàng Techcombank 57 láng Hạ , Ba đình, Hà Nội

*** Ngân hàng Agribank
     Chủ tài khoản : Phạm thị thùy
     Số tài khoản : 1500205653394
     Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Hà Nội

***Ngân hàng Vietinbank
    Chủ tài khoản: Phạm Thị Thùy .
    Số tài khoản: 100867225023 .
    Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đống Đa - PDG Khương Thượng

*** Ngân hàng  BIDV 
     
Chủ tài khoản: Phạm Thị Thùy.
     Số tài khoản : 21610000455231 .
     Ngân hàng  BIDV - Chi Nhánh Đống Đa
Sửa máy chiếu