Bánh xe màu , Cụm LCD

Bánh xe màu thay thế cho dòng máy chiếu công nghệ DLP ,Linh kiện thay thế máy chiếu